کاردرمان روزت مبارک...

نظرات (7)

 

(( ۲۷ اکتبر روز جهانی کاردرمانی مبارک ))  

 

 

تو آنقدر ارزش داشته ای که خداوند خواسته است، دستهای تو بیماری را توانمند سازد و مادری را امید بخشد  و چشم های تو غم را از دلی برباید و شادمان کند... 

 به خاطر ارزشت و روزت تبریک... 

 

.

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky