<<::::پسر افسانه ای::::>>

نظرات (1)

هیچ کس باور نمی کند پسر بچه ای که در نگاه اول معلولیتش به چشم می آید آنقدر شاداب و سرزنده باشد که در مسابقات مختلف ورزشی شرکت کند و با افراد سالم مسابقه بدهد........ 

دیتون وبر پسری است که با وجود این نقص های بدنی در مسابقات کشتی ،فوتبال ،اتومبیل رانی ،اسکی روی یخ و....شرکت میکند 

دیتون وقتی که ۱۱ ماهه بوده  دچار یک عفونت میکروبی شد ،عفونتی که کم کم در تمام بدنش پیشرفت میکند و پزشکان مجبور می شوند تا قسمتی از پا ها و دستهایش را قطع کنند ،حالا این پسر علاوه بر کسب توانایی در انجام کارهای روزمره به یک چهره محبوب ورزشی تبدیل شده

دیتون به همراه خانواده اش در بخش شارلوت هال شهر <چارلز کانتی > آمریکا زندگی میکند .. 

دیگه چیزی برای گفتن ندارم فقط اراده ی این پسر افسانه ای رو تماشا کنید

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org 

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky