قصه خلقت ...

نظرات (2)

اگر روزی بشر گردی 

ز حال ما خبر گردی پشیمان می شوی از قصه ی خلقت

اگر روزی بشر گردی

ز حال ما خبر گردی

پشیمان می شوی از قصه ی خلقت

از این بودن از این بدعت

خداوندا ...

نمیدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا

چه دشوار است

چه زجری می کشد آنکس که انسان است

و از احساس سرشار است...

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky